منشور اخلاقی پاپ رایانه

با اعتقاد به اینکه فعالیت ما میتواند سبب بهبود و ارتقای کیفیت زندگی شغلی و خصوصی مشتریان شود.اعضای پاپ رایانه اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های بنیادی زیر را بـاور داشته و نسبت به تعـالی آنها خود را متـعهد می داند:

  • الـزام و تـعهـد به اصـول مشـتری مـحـوری (مسئولیت پـذیری ،سـرعت و دقـت در ارائـه خـدمات ،احترام،خوشرویی و تواضع)
  • صداقت و راستی در گفتار و رفتار
  • رعایت وقت شناسی ، نظم و انضباط کاری
  • تعهد به امانت داری و درستی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی
  • حفظ امنیت اطلاعات ،اسناد و اسرار سازمان و مشتری
  • تلاش در راستای ارتقای سطح کیفیت و بهره وری سازمانی و بهبود مستمردر مهارت ها و شایستگی های فردی
  • همکاری صمیمانه ، احترام و اعتماد متقابل و مشارکت فعال در انجام امور تیمی و گروهی
  • احترام، رعایت و پایبندی به قوانین و مقررات خط مشی، روش های اجرایی و دستورالعمل های سازمان
  • کمک به رشد و توسعه سازمان در همه ابعاد و اعتلای نام و جایگاه آن در جامعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.